Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

1.     Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup na internetových obchodech provozovaných na doméně shop.ambassadors.eu (dále jen Internetový obchod). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost AMB Distribution s.r.o., Švábky 52/2, Praha 8, 180 00, IČO: 26011786 DIČ: CZ 26011786

(dále jen Prodávající), a kupujícího (zákazník, spotřebitel - dále jen Kupující).

2.     Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li druhou smluvní stranou naproti Prodávajícímu spotřebitel, tedy osoba, která neuskutečňuje nákup v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen Spotřebitel), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou Spotřebitel, avšak fyzická či právnická osoba nakupující v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění platných novel.

 

Objednávka - kupní smlouva

1.     Objednávky - Objednávka Kupujícího uskutečněná prostřednictvím Internetového obchodu je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem potvrzení o přijetí objednávky ze strany Prodávajícího na e-mailovou adresu Kupujícího, je-li správně uvedena. O úspěšnosti potvrzení objednávky Prodávajícím je Kupující informován na stránce s potvrzením objednávky. Nepodaří-li se potvrzení přijetí objednávky Kupujícímu odeslat, považuje se kupní smlouva za uzavřenou okamžikem odeslání objednávky Kupujícím. Uzavřením kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají oběma stranám vzájemná práva a povinnosti.

2.     Přijetí obchodních podmínek - Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, včetně Reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Jakékoliv úpravy těchto Obchodních podmínek, Reklamačního řádu či podmínek Kupní smlouvy ze strany Kupujícího musí být Prodávajícím samostatně potvrzeny - za jejich přijetí Prodávajícím se nepovažují automatická e-mailová potvrzení.

3.     Změny či zrušení ze strany Prodávajícího - Prodávající si vyhrazuje právo zrušit či změnit objednávku, resp. kupní smlouvu nebo její část, v případě, že a) není schopen obstarat požadované zboží v požadovaném množství, b) se výrazným způsobem změnila cena zboží určená dodavatelem, c) má pochybnosti o důvěryhodnosti Kupujícího či údajích uvedených v objednávce a domnívá se, že jednání Kupujícího by mohlo vést k finanční újmě Prodávajícího. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Případné dohodnuté změny v objednávce, resp. kupní smlouvě, zanese Prodávající do objednávkového systému. V případě, že Kupujícímu touto situací vzniknou jakékoliv přeplatky či nedoplatky u Prodávajícího, zavazují se obě smluvní strany tyto finanční položky neprodleně vyrovnat.

4.     Změny či zrušení ze strany Kupujícího - Kupující má právo objednávku zrušit či změnit, je-li v objednávkovém systému ve stavu "Nová objednávka", a to formou e-mailu či telefonicky. V případě, že je ve stavu "Připraveno k odeslání", je zrušení možné pouze telefonicky, jelikož se předpokládá brzké předání zásilky přepravci - v tomto případě však Prodávající nemůže zaručit splnění požadavku (zásilka již může být předána přepravci, pouze ještě není aktualizován stav objednávky). Případné dohodnuté změny v objednávce, resp. kupní smlouvě, zanese Prodávající do objednávkového systému. V případě, že Kupujícímu touto situací vzniknou jakékoliv přeplatky či nedoplatky u Prodávajícího, zavazují se obě smluvní strany tyto finanční položky neprodleně vyrovnat.

5.     Upřesnění - Objednávka Kupujícího je Prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný Kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky.

Dodání zboží

1.     Místo určení - Zboží je zasíláno do České republiky. Dodání do jiných zemí je nutné předem domluvit s Prodávajícím.

2.     Způsob doručení - Zboží je zasíláno prostřednictvím společnosti Česká Pošta (dále jen Přepravní spol.) V případě zájmu je možné domluvit jiný způsob zaslání či osobní vyzvednutí zboží (v případě osobního vyzvednutí zboží je potřeba, aby se Kupující domluvil s Prodávajícím na termínu vyzvednutí zboží).

3.     Doba vyřízení - Objednané zboží je expedováno zpravidla do tří pracovních dnů od objednání. Další doby dodání závisí na přepravní společnosti a aktuálním vytížení expedice.

4.     Způsoby úhrady - Objednané zboží je možné uhradit hotově při převzetí či dobírkou. Způsob úhrady je možné zvolit před potvrzením objednávky.

Rezervace zboží

1.     Zvolí-li Kupující jako způsob úhrady platbu v hotovosti s osobním vyzvednutím, Prodávající se zavazuje po dobu 14 dnů od odeslání objednávky rezervovat objednané zboží pro Kupujícího, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Jestliže nebude v této lhůtě objednávka uhrazena / zboží vyzvednuto, Prodávající nabídne objednané zboží k dalšímu prodeji.

Ceník forem platby

1.     Platba dobírkou - 36,- s DPH

2.     Platba převodem na účet - 0,- Kč

3.     Platba kartou - 0,- Kč (jsme povinni evidovat tržby, vystavovat účtenky a evidovat přijatou tržbu u správce daně onle, v případě technického výpadku pak do 48 hodin)

4.     Platba hotově (osobní vyzvednutí) - žádné přepravné ani manipulační poplatky. (jsme povinni evidovat tržby, vystavovat účtenky a evidovat přijatou tržbu u správce daně onle, v případě technického výpadku pak do 48 hodin)

Ceník dopravy

1.     Poštovné zdarma na území ČR - při objednávce nad 950,- Kč vč. DPH u vybraných dopravců GLS a ČP Balíkovna, při objednávce nad 2000,- Kč doprava zdarma u všech druhů dopravy. 

2.     Poštovné zdarma na Slovenskodopravné  ve výši 6 EUR, nebo zdarma při objednávce  60,- EUR s DPH včetně nebo výše.

3.     Poštovné do Polska - dopravné ve výši 7 EUR

Cena dopravy pro B2B partnery (velkoobchody) se může lišit a měnit v závislosti na počtu balíku či váze objednaného zboží. 

Právo Spotřebitele na odstoupení od smlouvy

1.     Možnost vrácení - Kupující - Spotřebitel má právo zboží Prodávajícímu vrátit podle §1829, odst. 1 Občanského zákoníku i bez udání důvodu. Toto právo má Kupující - Spotřebitel ve lhůtě 14 dnů od obdržení (převzetí) zboží. Kupující - Spotřebitel má právo požadovat za zboží peníze nebo jiné zboží.

2.     Místo vrácení - V případě odstoupení od smlouvy v rámci 14-ti dennílhůty je Kupující - Spotřebitel povinen vrátít Prodávajícímu zboží na doručovací adresu uvedenou na stránce "Kontakty". Vrácená zasilka nesmí být zatážena dobírkou a musí být doručena do rukou zaměstnanců. Není možné zaslat vrácené zboží na úložné místo, či kamkoliv jinam než na adresu uvedenou na stránce "Kontakty".

3.     Vrácení peněz - Peníze za zboží vrácené dle §1832, odst. 1 Občanského zákoníku budou Kupujícímu - Spotřebiteli zaslány převodem na jeho bankovní účet či šekovou poukázkou na adresu, a to nejpozději do 14-ti dnů od fyzického obdržení zboží Prodávajícím. Náklady na přepravu v případě vrácení zboží hradí Kupující - Spotřebitel, a to včetně skutečných nákladů, které Prodávající vynaložil na expedici zásilky, a které mu vznikly s odstoupením od smlouvy.

Závěrečná ustanovení

1.     Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na Internetovém obchodě Prodávajícího v den odeslání objednávky, resp. uzavření kupní smlouvy. Tyto Obchodní podmínky Kupujícímu umožňují jejich archivaci. Změnu Obchodních podmínek oznámí návštěvníkům Internetového obchodu prostřednictvím zprávy na titulní straně.