Reklamační řád

Reklamační řád

  1. Kupující je povinen ihned po dodání zboží prohlédnout a kontaktovat Prodávající společnost o případných vadách produktu
  2. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit do pěti dnů od převzetí zboží prostřednictvím emailu s uvedený číslem zakázky. V případě osobního oznámení je nutné mít u sebe doklad o zaplacení a převzetí zboží.
  3. Prodávající neuznává reklamaci produktu, u něhož vznikla škoda provozováním produktu, či nesprávným používáním, nebo nesprávnou manipulací s produktem.
  4. Prodávající se zavazuje informovat Kupujícího o vyřízení reklamace nejpozději do tří dnů.
  5. O reklamaci informujte společnost KAMO s.r.o. prostřednictvím emailu shop@ambassadors.eu, nebo osobně na adrese Klimentská 24, Praha 1.